BLS – основи підтримки життя

У житті кожного з нас трапляються випадки, коли кожна секунда є на вагу життя людини. Щоб не розгубитись самому та дати шанс на порятунок іншого коже

н має вміти надати першу невідкладну допомогу та базові реанімаційні заходи. Знання методів BLS (Основи підтримки життя) може врятувати життя людині. 

Щороку удосконалюється методика проведення BLS, тому кожні 2-3 роки доцільним є повторення основних навичок та дізнатись щось нове. Лікарі клініки «Довголіття» пройшли курси першої невідкладної допомоги BLS. Завданнями школи є оволодіти навиками серцево-легеневої реанімації,  визначення ознак зупинки серця, порушення дихання, власної безпеки, виклику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги при зупинці серця та порушенні дихання, допомога при зупинці серця з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора, надавати постраждалому стабільне положення.